ABANS DE LA VISITA

Coneixements previs

FITXA I

Novecento

Novecento

Activitats:

– Què s’entén per “moviment obrer”? Defineix-lo en 20 línies.

– Saps què es un sindicat? Quants en coneixes? Escriu el seu nom o les seves sigles i alguna de les seves característiques.

– Has sentit a parlar de les CCOO? Quan, a qui, com? Què en saps de CCOO?

– Durant la dictadura franquista es varen crear uns sindicats “especials” anomenats “sindicats verticals”. Com eren?

AL LLARG DE LA VISITA

L’exposició té un recorregut circular, format per tres àmbits:

  • ÀMBIT I. El desafiament obrer a la dictadura: les lluites per les llibertats (1964-1976)
  • ÀMBIT II. La construcció del sindicat: per la consolidació de la democràcia i la conquesta de l’estat del benestar (1977-2007)
  • El sindicalisme de les diversitats dins d’un món globalitzat (2008-2014)

ÀMBIT I

El desafiament obrer a la dictadura: les lluites per les llibertats (1964-1976)

FITXA II

El desafiament obrer a la dictadura: les lluites per les llibertats (1964-1976)
Activitats

– Com neixen les Comissions Obreres de Catalunya?

– Llegeix la Declaració de principis exposada al Boletín de la CONC, núm 1.

– Defineix “sociopolític”.

– Quines diferències vitals i ideològiques trobes entre la fotografia que representa la commemoració del XXV anys de pau i les assemblees dels treballadors? Posa un títol a cadascuna d’elles.

XXVañosdePaz

XXV anys de Pau

Assemblea a l'església

Assemblea a l’església

 

FITXA III

Entre el barri i la fàbrica
Seat 600

Seat 600

Activitats

– Com era el treball a les fàbriques a l’època del “desarrollismo” de la Dictadura?

– En aquesta etapa, les ciutats van ampliar els seus barris per rebre obrers de dins i fora de Catalunya per treballar a les fàbriques . Com eren aquests barris? Com son ara?

– Fes un diagrama sobre els diferents orígens de la immigració d’aquella època.

– Qui van ser els advocats laboralistes?

Barrischabolas

FITXA IV

Repressió i llibertat
Lluita obrera

Lluita obrera

Activitats:

– Quines diferències hi ha entre «pres comú» i «pres polític»?

– Què era el TOP?

– Coneixes algú que hagi sofert presó, tortures o represàlies per estar en contra de la Dictadura de Franco?

– El dret de vaga no era reconegut a l’època de la dictadura, però les difícils condicions de treball dels obrers van fer que, fins a la caiguda del règim, les vagues fossin cada vegada més i més grans. Escriu una llista amb alguna d’aquelles vagues.

– Saps què va ser el Procés 1001?

1743773-40_aniversario_del_Proceso_1001_contra_CC.OO._Version2

– A partir de la mort de Franco es van començar a signar convenis de treball, gràcies a les lluites dels treballadors i treballadores agrupats fora dels sindicats verticals, que varen desaparèixer.  Què és un conveni?

– Escriu 5 línies sobre la importància de l’assemblea de Barcelona a Sant Medir l’11 de juliol de 1976.


ÀMBIT II

La construcció del sindicat: per la consolidació de la democràcia i la conquesta de l’estat del benestar (1977-2007)

 

Primer Congrés Confederal

FITXA V

Un nou marc
Activitats:

– Quan es va legalitzar CCOO?

– En quin any es van produir les primeres eleccions sindicals democràtiques?

– CCOO de Catalunya va celebrar el seu primer congrés l’any_________. Quines van ser les seves reivindicacions més importants?
-

També es van reconèixer una sèrie de dies l’any com a diades importants i reivindicatives. Quines?

FITXA VI

La reconversió industrial i la defensa de l’estat de benestar

ENHERArreu70'

Activitats:

– El món del treball ha patit grans transformacions. Quines?
– Per defensar el precari estat del benestar a Espanya i Catalunya es van produir un seguit de vagues. Quines creus que han estat les més importants?.
– També es van aconseguir moltes fites. Escriu-ne quatre que consideris rellevants.

ÀMBIT III

El sindicalisme de les diversitats dins d’un món globalitzat (2008-2014)

FITXA VII

El sindicalisme contra les regressions socials i una democràcia cada cop més buida.
Activitats:

– Repassa el balanç de polítiques sindicals i d’organització de CCOO de Catalunya. Creus que la seva organització ha estat positiva per al món laboral i els drets de la ciutadania? Argumenta la teva resposta.
– El sindicalisme en un món global necessita respondre els atacs del capitalisme global. Què són: CES, CSI, OIT, comitès europeus…?

crash_2008

– Després de la Gran Recessió de 2008 estem assistint a un atac al món del treball i a la classe treballadora. Assenyala tres aspectes que ho facin evident.

– Creus necessari el sindicalisme de CCOO en una època com la que estem vivint? Repassa les mobilitzacions que s’han fet des de l’inici de la crisi i llegeix els principis i les senyes d’identitat del sindicalisme de CCOO enumerats als seus Estatuts.

Vaga general

Vaga general

DESPRÉS DE LA VISITA

Activitats de síntesi i ampliació

– Què has après després de la visita a l’exposició? Escriu un text expositiu-descriptiu des de la teva visió personal.

– Coneixes algun o alguna sindicalista? Fes-li una entrevista sobre la seva vida.

– Creus que el sindicalisme és necessari en el món global en el qual vivim i treballem? Quines característiques ha de tenir aquest nou sindicalisme? Argumenta les teves respostes.