Guia didàctica exposició 50 anys de CCOO de Catalunya

Presentació

Aquesta guia pretén fer arribar a l’alumnat català la història de la societat catalana en els darrers 50 anys, a través de les experiències dels treballadors i treballadores del nostre país, de la seva vida, de l’organització del moviment obrer, essencialment a CCOO, i quina va ser la seva contribució a la construcció del nostre país.

Té també com a finalitat recuperar la memòria del sindicalisme nacional i de classe, representat per CCOO.

S’estructura amb activitats abans, durant i després de la visita a l’Exposició.

El professorat podrà adaptar en cada cas cadascuna de les activitats que es proposen.

Aquesta guia va dirigida a l’alumnat de Segon Cicle d’ ESO, Batxillerat, Formació Professional i Educació d’Adults.

 Objectius generals:

– Conèixer les arrels i la història del moviment obrer a Catalunya dins la història del segle XX.

– Conèixer les aportacions que CCOO de Catalunya ha fet a la lluita general de la societat des de la Dictadura fins als nostres dies.

– Conèixer l’evolució d’un sindicat de nova formació dins el moviment obrer i les seves característiques.

– Valorar el paper que va tenir el sindicalisme i en concret CCOO de Catalunya dins del moviment obrer en la història contemporània.

– Analitzar el paper del sindicalisme al segle XXI amb perspectives de futur.

Objectius específics:

– Utilitzar els instruments específics del mètode històric per conèixer i analitzar  la societat.

– Elaborar sistemes de comprensió i anàlisi de les fonts primàries i secundàries sobre els canvis històrics que s’han produït en el moviment obrer dels segles XIX i XX i fer se’n preguntes de cara al futur.

– Desenvolupar l’anàlisi crítica i la recuperació de la memòria històrica.

Documents de suport

50è aniversari de CCOO de Catalunya (1964-2014)